روز بهره وری
بهره‌وری؛ فرهنگ کارکنان تلاشگر وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکز نوسازی و تحول اداری به مناسبت یکم خردادماه که در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف» نامگذاری شده است، ضمن ارائه عناوین بخشی از فعالیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با حوزه بهره‌وری، از همه همکاران محترم تقاضا می‌نماید با ارائه پیشنهادهای سازنده و خلاقانه خود از طریق سامانه پذیرش و بررسی پیشنهادها در بهبود بهره‌وری دستگاه متبوع سهیم شوند. برخی از عناوین فعالیت‌های صورت پذیرفته در زمینه بهبود بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف:
 
  • مکانیزاسیون فرآیندها و خدمات
  • پیگیری اجرای شاخص‌های مدیریت سبز
  • استفاده از ابزارهای آموزش الکترونیکی
  • زمینه‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی
  • بهره‌گیری از ابزارهای مدیریت دانش
  • استقرار ابزارهای مشارکت کارکنان به ویژه نظام پیشنهادها
 
تلفن تماس با دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها 39902471

مفهوم بهره‌وری:


 
 
امتیاز دهی
 
 

^