وصال
برگزاری همایش بودجه‌ریزی مبنتی بر عملکرد با حضور بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی وصال معاون مرکز نوسازی و تحول اداری از برگزاری همایش یک‌روزه بودجه‌ریزی مبنتی بر عملکرد با حضور بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی خبر داد.

هدف از برگزاری این همایش، ارائه آخرین دستاوردها و انتقال تجربیات بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در محورهای

  • استقرار مدل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تعیین قیمت تمام شده خدمات و فعالیت‌ها
  • استانداردسازی خدمات و فعالیت‌ها
  • ارائه خدمات در فضای رقابتی و اداره واحدهای عملیاتی به روش هدفمند قیمت تمام شده در فضای رقابتی

می‌باشد.

 

در این همایش از نظرات و تجربیات صاحبنظران حوزه مالی و بودجه بهره گرفته خواهد شد. مسئولیت هماهنگی انتخاب، ویرایش موضوعات و مقالات علمی این همایش به عهده جناب آقای دکتر منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی مشاور محترم معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی می‌باشد. 
 
امتیاز دهی
 
 

^