الكامپ
در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ؛ برگزاری کارگاه آموزشی و تبادل تجربه مهاجرت به نرم‌افزارهای بومی مستقل از بسترهای انحصاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در حاشیه برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی و تبادل تجربه مهاجرت به نرم‌افزارهای بومی مستقل از بسترهای انحصاری خواهد نمود. علاقمندان به شرکت در این کارگاه می‌توانند در ساعت 15 مورخ 25/9/94 به غرفه وزارت اقتصاد واقع در سالن 41 این نمایشگاه مراجعه نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

^