شرح وظايف گروه تشكيلات


- بررسي و انجام مطالعات لازم به منظور اصلاح ساختار سازماني دستگاه و سازمان‌هاي وابسته در تطبيق با برنامه‌هاي كلان و ملي، سياست‌ها، و ضوابط و مقررات مربوط.

- ارائه پيشنهاد در خصوص ادغام و انحلال واحدهاي تابعه و وابسته غير ضرور و واحد‌هاي استاني و شهرستاني.

- مطالعه و بررسي مستمر سازمان و وظايف دستگاه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف ميان واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف و تعيين تعداد و عناوين پست‌هاي سازماني مورد نياز و حذف موانع و نارسايي‌هاي تشكيلاتي.

- بررسي و تهيه و تنظيم نمودار سازماني تشكيلاتي، اهداف، شرح وظايف و سازمان تفصيلي با رعايت ضوابط ساختار سازماني ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ارائه پيشنهادهاي لازم و مراقبت در حسن اجراي تشكيلات مصوب.

- بررسي پيشنهاد‌هاي واصله از واحد‌هاي مختلف دستگاه در خصوص ايجاد و حذف سطوح و پست‌هاي سازماني و تأمين پست‌هاي سازماني مورد نياز و ارائه تغييرات تشكيلاتي پيشنهادي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

- انجام اصلاحات ساختاري در راستاي تمركززدايي از اداره امور.

- بررسي و اعلام نظر در خصوص قوانين، آئين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها از بعد تشكيلاتي.

- زمينه‌سازي براي توسعه سازمان‌هاي غيردولتي و تشكل‌هاي تخصصي و سازمان‌هاي محلي در راستاي تحقق وظايف دستگاه.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^