اهم اقدامات گروه

- ابلاغ تشكيلات و شرح وظايف مصوب كليه واحدهاي استاني وزارت متبوع در اجراي ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري.

- بررسي نحوه جانمايي شاغلين واحدهاي استاني در تشكيلات ابلاغي جديد و ارائه راهنمايي‌هاي حضوري، تلفني و كتبي در جهت اجراي هر چه مناسب‌تر تشكيلات موصوف و انجام اقدامات لازم در ايجاد پست‌هاي با نام جهت آن دسته از شاغليني كه شرايط احراز پست‌هاي ابلاغي جديد را ندارند.

- بازنگري ساختار مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صلاحيت حرفه‌اي و اخذ موافقت‌هاي مربوطه.

- ارسال پيشنهاد ايجاد اداره كل پدافند غيرعامل به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و اخذ تأييديه مربوطه در اجراي بخشنامه ابلاغي معاونت مذكور.

- اعزام نماينده گروه در مأموريت جمعي به واحدهاي استاني در خصوص آموزش نحوه كار با سيستم يكپارچه مديريت
منابع سازماني به كاربران واحدهاي مذكور.

- بررسي پيشنهاد بازنگري ساختار «معاونت امور بانكي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي»، انجام چندين جلسه بحث و تبادل نظر با مسئولين معاونت مذكور، انعكاس مراتب به معاونت توسعه مديريت رياست جمهوري و انجام هماهنگي‌هاي بعدي.

- بررسي پيشنهاد بازنگري و اصلاح ساختار «سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران» و انجام اقدامات لازم در تهيه گزارش مربوطه عنوان مقام عالي وزارت.

- بررسي و اظهارنظر در خصوص نمودار سازماني پيشنهادي «سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي».

- شركت در جلسات بررسي پيشنهاد اصلاحات ساختاري مطروحه از سوي واحدهاي ستادي از جمله هيأت مركزي گزينش، مركز حراست، مركز اطلاعات مالي، دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي قانون مبارزه با پولشويي، مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صلاحيت حرفه‌اي، دفتر روابط عمومي و دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات و ارائه نظرات كارشناسي مربوط.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^