اهم برنامه‌هاي آتي گروه

- احصاء كامل پست‌هاي سازماني با نام ستاره‌دار مورد نياز جهت الحاق به واحدهاي استاني و انجام رايزني‌هاي لازم
با امور ساختارهاي سازماني در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري.

- بررسي كامل بخشنامه ابلاغي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري در خصوص تفويض اختيارات تشكيلاتي و پيش‌بيني اقدامات لازم در جهت اجراي بخشنامه مزبور.

- انجام اقدامات لازم در خصوص ادغام «مركز اطلاعات مالي» و «دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي قانون مبارزه با پولشويي».

- انجام اقدامات لازم در خصوص بازنگري ساختار «مركز حراست» و حذف تشكيلات «اداره كل پدافند غيرعامل».

- انجام اقدامات لازم در خصوص احصاء نواقص بخش تشكيلات از سيستم يكپارچه مديريت منابع سازماني و انعكاس مراتب براي رفع مشكلات موجود.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^