وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
برگزاری سومین دوره آموزشی به صورت ویدئو کنفرانس

باتوجه به برگزاری دومین دوره آموزشی با حضور 30 استان از طریق ویدئو کنفرانس و استقبال گسترده استان‌ها از دوره آموزشی مجازی با عنوان «رفع ابهامات واحدهای استانی در ارتباط با صورت‌حساب عملکرد بودجه سال 96» که در مورخ 11/7/96 توسط اداره کل تمرکز و تلفیق حساب‌ها و روش‌های حسابداری برگزار گردید، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند سومین دوره آموزشی با عنوان «نحوه حسابداری اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه» برای کلیه ذیحسابان، معاونین ذیحساب و کارکنان اداره تمرکز و تلفیق استان‌ها و سایر ذینفعان 30 استان همزمان در تاریخ 96/7/18 از ساعت 10-12 توسط آن اداره کل برگزار خواهد شد.
اولین دوره آموزشی به صورت ویدئو کنفرانس در سطح ادارات کل امور اقتصادی و دارایی سراسر کشور

با توجه به اقدامات انجام شده جهت مهیا نمودن زمینه برای استفاده از روش‌های نوین آموزشی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان دولت، اولین دوره آموزشی با عنوان «نحوه حسابداری در دوره متمم» با حضور ذیحسابان و معاونان ذیحساب و کارکنان واحد تمرکز و تلفیق ادارات کل امور اقتصادی و دارایی سراسر کشور در تاریخ 1396/7/3 از ساعت 10 الی 12 از طریق سیستم ویدئو کنفرانس توسط جناب آقای دکتر فعال قیومی مدیر کل محترم هماهنگی و تلفیق حساب‌ها و روش‌های حسابداری برگزار می‌گردد.
دومین نشست تخصصی استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در نطام بانکی به میزبانی بانک کشاورزی برگزار گردید

در اجرای ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه، دومین جلسه تخصصی استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری به منظور تسری تجارب بانک‌های دولتی و با هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد، با حضور نمایندگان بانک‌ها، و به میزبانی بانک کشاورزی در روز دوشنبه مورخ 1396/5/16 برگزار گردید
برگزاری دوره عمومی امنیت فناوری اطلاعات در وزارت امور اقتصادی و دارایی

در راستای ارتقاء امنیت فناوری اطلاعات و فرهنگ سازی در حوزه‌های مربوطه، دوره عمومی سطح الف امنیت فناوری اطلاعات توسط قرارگاه ثارالله تهران در سالن همایش شهید مدرس ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال برگزاری می‌باشد.
اعلام آمادگی مرکز نوسازی و تحول اداری در زمینه اشتراک تجربیات و دانش موجود در حوزه بهره‌وری بین مؤسسات وابسته وزارت متبوع

اولین نشست تخصصی بهره‏ وری روز یکشنبه 11 تیرماه سال جاری با حضور رییس محترم مرکز نوسازی و تحول اداری، رییس محترم سازمان ملی بهره‏ وری و با مشارکت نمایندگان ارشد مؤسسات وابسته وزارت متبوع در سالن جهاد برگزار شد. در این نشست تخصصی، رییس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تأکید بر اجرای مفاد قانونی ابلاغی، با تبیین استراتژی وزارت متبوع در حوزه بهره‌ وری بر عزم و اراده دستگاه برای ارتقاء بهره‏ وری با استفاده بهینه از امکانات انفورماتیک تأکید نمود. آقای مهندس متقی با اظهار امیدواری برای همگرایی و همکاری بیشتر همه مؤسسات وابسته وزارت متبوع در راه بهبود بهره ‌وری، آمادگی مرکز نوسازی و تحول اداری را در زمینه ارائه تجربیات و دانش موجود اعلام داشت.
بيشتر
مرکز نوسازی و تحول اداری برگزار می‌کند؛برگزاری سومین دوره آموزشی به صورت ویدئو کنفرانس

باتوجه به برگزاری دومین دوره آموزشی با حضور 30 استان از طریق ویدئو کنفرانس و استقبال گسترده استان‌ها از دوره آموزشی مجازی با عنوان «رفع ابهامات واحدهای استانی در ارتباط با صورت‌حساب عملکرد بودجه سال 96» که در مورخ 11/7/96 توسط اداره کل تمرکز و تلفیق حساب‌ها و روش‌های حسابداری برگزار گردید، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند سومین دوره آموزشی با عنوان «نحوه حسابداری اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه» برای کلیه ذیحسابان، معاونین ذیحساب و کارکنان اداره تمرکز و تلفیق استان‌ها و سایر ذینفعان 30 استان همزمان در تاریخ 96/7/18 از ساعت 10-12 توسط آن اداره کل برگزار خواهد شد.

مرکز نوسازی و تحول اداری برگزار می‌کند؛اولین دوره آموزشی به صورت ویدئو کنفرانس در سطح ادارات کل امور اقتصادی و دارایی سراسر کشور

با توجه به اقدامات انجام شده جهت مهیا نمودن زمینه برای استفاده از روش‌های نوین آموزشی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان دولت، اولین دوره آموزشی با عنوان «نحوه حسابداری در دوره متمم» با حضور ذیحسابان و معاونان ذیحساب و کارکنان واحد تمرکز و تلفیق ادارات کل امور اقتصادی و دارایی سراسر کشور در تاریخ 1396/7/3 از ساعت 10 الی 12 از طریق سیستم ویدئو کنفرانس توسط جناب آقای دکتر فعال قیومی مدیر کل محترم هماهنگی و تلفیق حساب‌ها و روش‌های حسابداری برگزار می‌گردد.

دومین نشست تخصصی استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در نطام بانکی به میزبانی بانک کشاورزی برگزار گردید

در اجرای ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه، دومین جلسه تخصصی استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری به منظور تسری تجارب بانک‌های دولتی و با هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد، با حضور نمایندگان بانک‌ها، و به میزبانی بانک کشاورزی در روز دوشنبه مورخ 1396/5/16 برگزار گردید

برگزاری دوره عمومی امنیت فناوری اطلاعات در وزارت امور اقتصادی و دارایی

در راستای ارتقاء امنیت فناوری اطلاعات و فرهنگ سازی در حوزه‌های مربوطه، دوره عمومی سطح الف امنیت فناوری اطلاعات توسط قرارگاه ثارالله تهران در سالن همایش شهید مدرس ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال برگزاری می‌باشد.

از سوی مشاور وزیر اقتصاد در اولین نشست تخصصی بهره‌وری مطرح شد؛اعلام آمادگی مرکز نوسازی و تحول اداری در زمینه اشتراک تجربیات و دانش موجود در حوزه بهره‌وری بین مؤسسات وابسته وزارت متبوع

اولین نشست تخصصی بهره‏ وری روز یکشنبه 11 تیرماه سال جاری با حضور رییس محترم مرکز نوسازی و تحول اداری، رییس محترم سازمان ملی بهره‏ وری و با مشارکت نمایندگان ارشد مؤسسات وابسته وزارت متبوع در سالن جهاد برگزار شد. در این نشست تخصصی، رییس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تأکید بر اجرای مفاد قانونی ابلاغی، با تبیین استراتژی وزارت متبوع در حوزه بهره‌ وری بر عزم و اراده دستگاه برای ارتقاء بهره‏ وری با استفاده بهینه از امکانات انفورماتیک تأکید نمود. آقای مهندس متقی با اظهار امیدواری برای همگرایی و همکاری بیشتر همه مؤسسات وابسته وزارت متبوع در راه بهبود بهره ‌وری، آمادگی مرکز نوسازی و تحول اداری را در زمینه ارائه تجربیات و دانش موجود اعلام داشت.

مرکز نوسازی و تحول اداری برگزار می‌کندنشست تخصصی بررسی نحوه اجرایی نمودن مفاد ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه کشور با حضور رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران

به منظور زمینه‌سازی برای ارتقاء بهره ‏وری مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با جهت گیری رویکردهای اجرایی احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور، به ویژه ماده پنج این قانون، ساعت 14 روز یکشنبه 11 تیرماه سال جاری، نشستی کارشناسی و تخصصی، برنامه‌ریزی گردیده که با مشارکت نمایندگان کلیه مؤسسات وابسته وزارت متبوع برگزار خواهد شد.

بهره‌وری؛ فرهنگ کارکنان تلاشگر وزارت امور اقتصادی و دارایی

مرکز نوسازی و تحول اداری به مناسبت یکم خردادماه که در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف» نامگذاری شده است، ضمن ارائه عناوین بخشی از فعالیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با حوزه بهره‌وری، از همه همکاران محترم تقاضا می‌نماید با ارائه پیشنهادهای سازنده و خلاقانه خود از طریق سامانه پذیرش و بررسی پیشنهادها در بهبود بهره‌وری دستگاه متبوع سهیم شوند.

از سوی وزیر اقتصاد صورت گرفت؛صدور احکام مختلف برای رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری

وزیر اقتصاد، رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری را به عنوان دبیر و عضو کمیته‌های مختلف منصوب نمودند.

طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛مشاور وزیر و رییس مرکز نوسازی و تحول اداری منصوب شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی سیدمحمد مهدی متقی را به سمت مشاور وزیر و رییس مرکز نوسازی و تحول اداری منصوب کرد

فراخوان تأمین نیروی انسانی متخصص در وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای سیاست‌های دولت محترم جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، فراخوان جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را به منظور همکاری و فعالیت در مرکز نوسازی و تحول اداری از طریق انتقال یا مأموریت از سایر دستگاه‌های اجرایی با شرایط زیر اعلام می‌نماید.

پيوندها