صفحه خانه
تماس با ما
English
حيطه فعاليت‌ها

 

- پشتيباني، راهبري و توسعه شبكه محلي

- پشتيباني، راهبري و توسعه شبكه اينترنت

- پشتيباني، راهبري و توسعه شبكه‌هاي گسترده

- نظارت بر طراحي و پياده‌سازي شبكه ادارات كل استاني

- ايمن‌سازي شبكه‌هاي داخلي و اينترنت

- پشتيباني و نگهداري سيستم‌هاي رايانه‌اي

- انتخاب پيمانكار و نظارت بر اجراي صحيح قراردادهاي مرتبط با شبكه‌هاي رايانه‌اي در كليه مراحل طراحي و پياده‌سازي