وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
مهمترين اقدامات و فعاليت‌هاي انجام شده

 

- ايجاد مركز داده

- جداسازي شبكه محلي از شبكه اينترنت

- برقراري خطوط ارتباطي با بانك‌ها، بيمه‌ها و سازمان‌هاي زيرمجموعه و برخي سازمان‌هاي خاص

- ارتقاي امنيت و بهينه‌سازي سرويس‌هاي مركز داده

- تدابير امنيتي ايستگاه‌هاي كاري

- انتقال ميزباني وب سايت سازمان‌هاي تابعه به داخل كشور

- انتقال ميزباني پست الكترونيكي به داخل كشور