نشاني، تلفن و نمابر
 

وزارت امور اقتصادي و دارايي


مركز نوسازي و تحول اداري


نشاني: تهران- ميدان امام خميني- انتهاي خيابان باب همايون- وزارت امور اقتصادي و دارايي- طبقه پنجم


تلفن: 39902184-021

كدپستي: 1114943661

نمابر: 33967313-021

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^