معرفی

به منظور نهادينه كردن مشاركت و همكاري كاركنان و مراجعان محترم و بهره‌گيري از نظرات آنان در تحقق تكاليف و مأموريت‌هاي محوله و بر اساس مصوبات شوراي عالي اداري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سابق) «نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها» در وزارت متبوع ايجاد شده است.

نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها به عنوان امكاني براي مشاركت شما در تصميم‌گيري‌ها و اداره امور وزارت متبوع، فرصتي مغتنم براي ارائه راهكارهاي مناسب براي بهبود امور فراهم آورده است، كه مشاركت در آن نشانگر تعهد و توانايي كاركنان محترم بوده و به عنوان يكي از معيارهاي مؤثر در ارزشيابي مورد توجه قرار دارد. مهمترين ملاك ارزش و امتياز پيشنهاد، قابليت اجرايي آن است.

بدين وسيله از عموم كاركنان محترم و مراجعين گرامي دعوت مي‌گردد با مشاركت در اين امر علاوه بر سهيم شدن در ارتقاء و تعالي سازماني و بهبود وضعيت عملكردي فعاليت‌ها از امتيازات پيش‌بيني شده نيز برخوردار شوند.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^