شرايط درخواست امريه سربازي

وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مجوزهای اخذ شده، قصد دارد از بین مشمولین دارای شرایط زیر، تعداد محدودی را جهت خدمت به صورت امریه سربازی جذب نماید:

 

1-      الف- خانواده ایثارگران (فرزند یا برادر شهدا، جاویدالاثرها، جانبازان، آزادگان، و فرزند رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه جبهه)

ب- ایتام

ج- افراد متإهل

د- افراد معاف از رزم

ه- افراد تحت پوشش کمته امداد و سازمان بهزیستی

و- بورسیه وزارات امور اقتصادی و دارایی

ز- خدمت در مناطق محروم ضریب 5 و بالاتر

ح- نخبگان، استعدادهای برتر، حافظان قرآن و قاریان برتر

 

2-      دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های زیر:

حسابداری

اقتصاد

امور بانکی

امور گمرکی

بیمه

مدیریت

it

فقط در صورتی که هر دو شرط فوق را دارا می‌باشید، نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایید.

 


                                                                                                 5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0