يکشنبه, 10 اسفند 1399

فراخوان پست‌های مدیریتی مرکز نوسازی

                                                                                                               بسمه تعالی

«فراخوان انتخاب مدیران پایه مرکز»

در اجرای بندهای 2، 4 و 5 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مصوبه شماره 579095 تاریخ 1395/04/01 شورای عالی اداری (موضوع دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای) و بخشنامه شماره 1657363 تاریخ 1396/11/4 سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای)، مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی در نظر دارد با هدف ایجاد بانک استعداد مدیریتی، تدوین نیمرخ شایستگی افراد بر اساس شاخص‌های عمومی و تخصصی افراد، با بیان نقاط قوت، نقاط قابل بهبود، کمبودهای دانشی، مهارتی و نگرشی و کمک به شفاف‌سازی فرایند انتخاب و انتصاب مدیران در وزارتخانه، با توجه به امکان ارتقا، جابجایی و بازنشستگی متصدیان مجرب فعلی، برای تصدی تعدادی از پست‌های سازمانی مدیریت پایه (به شرح زیر)، از داوطلبان واجد شرایط شاغل در معاونت توسعه مدیریت و منابع برای قبول مسئولیت، دعوت به عمل ‌آورد.

1.    رییس اداره برنامه‌ریزی و تامین منابع انسانی
2.    رییس اداره امور بازنشستگی و وظیفه
3.    رییس اداره امور کارکنان و جبران خدمت
4.    رییس گروه توانمندسازی، آموزش و توسعه منابع انسانی
5.    رییس گروه توسعه فناوری‌های نوین مدیریتی


همکاران گرامی ضمن تکمیل فرم‌های شماره 1 و 2 (اطلاعات متقاضی و خودارزیابی)، فرم‌ها و مستندات مربوط را تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 1399/11/18 به آدرس ایمیل nosaziportal@mefa.gov.ir ارسال نمایند.

شایان ذکر است هر فرد صرفا برای تصدی دو سمت مدیریتی می‌تواند اقدام نماید.

به درخواست‌های ارسالی بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اطلاعیه فراخوان

شرح وظایف

شرایط احراز مشاغل

فرم شماره 1

فرم شماره 2

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    5.7.13.0
    V5.7.13.0