يکشنبه, 10 اسفند 1399

ماهنامه بهره‌وری ملی

دهمین ماهنامه بهره‌وری ملی(دی ماه 1399)

تشریح سیاست‌ها واقدام‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بهره‌وری توسط جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی .

«بهره‌وری هدف است نه ابزار» در صفحه دهم این ماهنامه

جناب آقای دکتر علی‌اکبر دلوریان‌زاده "رییس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی" : «بهره‌وری هدف است نه ابزار» همه اقدام‌های برنامه‌های توسعه  باید در مسیر بهره‌وری تعریف شود.

ادامه در دهمین ماهنامه بهره‌وری ملی(دی ماه 1399)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    5.7.13.0
    V5.7.13.0