يکشنبه, 10 اسفند 1399
  • ساعت : ۹:۱۱:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ 
  • کد خبر : ۲۰۴۱۳۸
گزارش عملكرد سال 1399گروه توانمندسازی، آموزش، و توسعه سرمایه انسانی

گزارش عملکرد سال 1399گروه توانمندسازی، آموزش، و توسعه سرمایه انسانی 99.11.7

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0