يکشنبه, 10 اسفند 1399
  • ساعت : ۱۶:۲۹:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ 
  • کد خبر : ۲۰۴۷۱۴
گزارش حضور در محل خدمت و تقدیر و تجلیل از همكار فرهیخته سركار خانم دكتر نیك نژاد

گزارش حضور در محل خدمت و تقدیر و تجلیل از همکار فرهیخته سرکار خانم دکتر نیک نژاد تاریخ 1399/11/18

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0