پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعیه و فراخوان

بخشنامه‌ها
صفحه1از212.بعدي.برو

سخن هفته

وقتیکه راه نمی روی یا نمی دَوی،
زمین هم نمی خوری!
و این "زمین نخوردن"
محصول سُکون است نه مَهارت!

وقتیکه تصمیمی نمی گیری و کاری نمی کنی،
پس اشتباه هم نمی کنی!
و این "اشتباه نکردن"،
محصول اِنفعال است نه انتخاب!


اخبار مهم

صفحه


مقالات

معرفی کتاب


     طرحهای مهم مرکز

     پيوندها
      
      

     5.7.13.0
     گروه دورانV5.7.13.0